AKSAKAL KURULU BİLDİRİSİ

0

 AKSAKAL KURULU BİLDİRİSİ

AZİZ TÜRK MİLLETİ’NE DUYURU

“Türk Milliyetçiliği” çizgisinde yarım asırlık bir geçmişi birlikte yaşayan bizler, devletin ve milletin içerisinde bulunduğu durumu, özellikle de 1 Kasım seçimlerinden sonra ortaya çıkan hüzün verici tabloyu değerlendirmek için bir araya geldik. “Yolda kalan kağnıyı koca öküze çektirirler” atasözü gereğince, yapılan muhtelif toplantılarda ortaya konulan tespit, teşhis ve durum değerlendirme çalışmaları ile geleceğe dönük olarak “ne yapılmalı?” sorusuna cevaplar aradık. Ulaştığımız sonuçları, içinden geldiğimiz milliyetçi camia ve kamuoyu ile paylaşma ihtiyacı duymaktayız.

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki; binlerce yıllık Türk kültürü ve geleneği doğrultusunda  bahsedilen sorumluluğu hisseden ve bir araya gelen bu “AKSAKAL KURULU” yaşadığı olaylar, biriktirdiği tecrübeler ve geride bıraktığı hizmetlerden sonra, ikbal ve umur görmek bakımından ömürlerinin bundan sonrası için her hangi bir beklentisi olamayacak bir akıl ve yaşa sahip kişilerden oluşuyor. Dolayısıyla bizleri bir araya getiren sebebin, şahsi hırs ve beklentiler olamayacağı bilinmelidir. İlerlemiş yaşlarımıza rağmen Türk Milliyetçiliği idealinden kaynaklanan ruh ve heyecanla bizleri bir araya getiren temel sebep, içimizdeki sönmeyen Türk Milliyetçiliği ateşi ve vatanseverlik duygusu ile devletimiz ve milletimiz için üzerimize farz olan görevimizi yapma sorumluluğudur.

Ülkemizde yaşanan 1 Kasım seçimleri, ömrümüzü adadığımız Türk Milliyetçiliği davası açısından görüne görüne gelen ve hiç hoş olmayan bir netice vermiş, camiamızda moral bozan ve hayal kırıklığı yaratan bir tablo ortaya çıkmıştır. Yarım asırdan beri Türk Milliyetçiliği ideolojisinin siyasi temsil yeri olarak görülen Milliyetçi Hareket Partisi’nin içine düştüğü acıklı durum, sadece milliyetçi camia mensuplarını derinden yaralamakla kalmamış, MHP’yi ülkenin ve milletin geleceği açısından bir sigorta olarak gören vatansever insanlarımız açısından da bir endişe kaynağı oluşturmuştur.

MHP yönetiminin, gerek milliyetçi camiaya yaşatmakta olduğu bu ağır darbeye ve gerekse sırf vatanseverlikleri sebebiyle MHP’yi bir ümit kapısı olarak gören insanlarımızın hüsranına ilgisiz kalma, yaşanan derin hüzün ve eleme aldırmama hakkı yoktur. Başarısızlıklar, beceriksizlikler, yapılan süregelen yanlışlıklar ve atılan onca hatalı adımlar sonucunda gelinen nokta karşısında bu sonucun müsebbibi olan kişilerin sergilediği aldırmazlık hali, yaşanan hüzün ve endişeyi daha da artırmaktadır.

Her biri bugüne kadar bulundukları konumlarla kendilerini ispat etmiş, geniş tecrübe sahibi “yarım asırlık arkadaşlar” topluluğu “AKSAKAL KURULU’ nun” yaptığı uzun ve seri  toplantılarda yürek sızısı ile dile getirilen görüşlerden sonra camiamıza ve kamuoyuna duyurma konusunda mutabakat sağlanan hususlar, uzun zamandan beri unutulmuş ve unutturulmuş olan 9 Işık’tan mülhem 9 madde halinde aşağıda sunulmuştur;

 1. MHP bu durumundan kurtarılmadıkça ve yüceltilmedikçe, Türkiye, içerisinde bulunduğu durumdan kurtarılamaz ve yüceltilemez. Türkiye güçlenip büyümedikçe de Türk Dünyası’nın birliği gerçekleşemez. Dolayısıyla Türk Milliyetçiliğinin temel ilkesi olan Türk Dünyası  Birliği’nin gerçekleşmesi için öncelikle Türkiye’de siyasi zeminin buna uygun hale gelmesi gerekir. Bunun için de yapılması gereken ilk iş, MHP’nin bu durumdan kurtarılarak yüceltilmesi ve iktidara taşınmasıdır. Şu anda Irak ve Suriye Türkmenleri, Kırım Türkleri, Uygur Türkleri sahipsiz bir durumda ve acılar içindedirler.
 2. Bir yanda MHP yönetimi ülkücü tabanın samimi milliyetçi ve maneviyatçı hedeflerini halka iletemez ve bu konuda ikna edici olamazken diğer yanda uzun yıllardan beri bölücü icraatları bilinen diğer siyasi partiler, samimi olmayan milliyetçi ve maneviyatçı söylemlerle merkezdeki milliyetçi oyları alarak iktidar olmaktadırlar. MHP, bu hatayı giderecek dönüşümü gerçekleştirdiği takdirde, toplumun umut kaynağı haline gelecek ve özellikle merkezdeki milliyetçi, muhafazakâr oyları ve yeni Türkiye’nin umudu olarak ülkücüleri görenlerin oylarını alarak iktidar alternatifi olacaktır.
 3. Bu dönüşümün gerçekleşmesi için yapılacak ilk iş, iktidar iddiası olmadığı gibi hitabet kudreti de olmayan, duruşu, davranışı ve söylemleriyle toplumda bir umut ve heyecan yaratamayan, partinin gelişmesini sağlayacak herkesi gözünü kırpmadan silen, tüm bu özellikleriyle MHP’nin gelişip yücelmesi ve iktidar olması önünde özel imal edilmiş bir set gibi duran mevcut Genel Başkan’ın yerine, camiada ve toplumda yeni bir umut yaratacak, dinamik, donanımlı, hitabet yeteneği olan, duruşu ve görünümü ile kitleleri etkileyebilecek yeni bir Genel Başkan seçilmelidir.
 4. Sadece Genel Başkan değişimi çok şey ifade etmez. Yıllardan beri bu olumsuz tablonun devamına destek veren ve özellikleri itibari ile ülkücü camiayı bile kucaklayamayan merkez yönetim kadrosunun da çok önemli ölçüde değişerek, yerini yeni Genel Başkan’a katkı sağlayabilecek özellik ve yetenekteki kadrolara bırakması gerekir. Ülkücü Camiada ve Türkiye’de bu yetenekli kadrolar vardır ama uzun zamandan beri bunlar sanki özel bir plan gereği parti yönetiminden uzak tutulmakta, içeriden filiz verenler ise derhal yok edilmektedir.
 5. Türk milliyetçileri olarak yaşadığımız büyük zafiyetlerden biri de geçmişe dair ihtilaflara açık olmamızdır. Şimdi MHP hareketinin yeniden şahlanması ve buna dayalı olarak Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan kurtarılması için yeni bir sayfa açarken, bu zafiyetimizden kurtulmamız ve kardeşlik ruhu içerisinde hareket etmemiz gerekir. Önce MHP’yi, ona bağlı olarak Türkiye’yi; Türk Dünyası’nı kurtarmaya ve yüceltmeye yönelik bu mücadelede herkes, davanın ruhuna uygun seviyede yüksek edep ve ahlak kuralları çerçevesinde davranış sergilemelidir.
 6. Uzun yıllardan beri ülkücü camia kendi kabuğuna çekilmiş ve dünyaya adeta bir akvaryumdan bakmaktadır. Hâlbuki bu dünyada bilinmesi, anlaşılması ve hükmedilmesi gereken açık denizler ve okyanuslar var. Yeni yönetim öncelikle dünyayı ve dünyadaki gelişmeleri doğru okuyup, doğru kavrama basireti göstermelidir. Çünkü dünyayı kavramadan, Türkiye’deki gelişmeleri anlama ve çözümleme imkânı yoktur.
 7. Türkiye’yi kurtarmak için MHP’de yaşanacak dönüşüm ve değişim mutlaka demokratik usuller çerçevesinde ve kardeşlik hukuku içerisinde gerçekleşmelidir. Yıllardan beri yaşanmakta olanları sessizce seyreden ülkücü iradenin bu basireti göstereceğine inanıyoruz. Tüm bu değerlendirmelerin yapıldığı son toplantımız sürerken Sayın Devlet Bahçeli tarafından atılan bazı tivitlerde “Kıvançla söylüyorum, karanlık kampanyalara rağmen üç hilale oy veren 5,5 milyonu aşkın milli ve yiğit kardeşe sahibim ve iftihar ediyorum” veya “Şimdi tekrar söylüyorum; serçe kuşu dağdan kalksa ne yazar, tavşan dağa küsse, karınca file diklense ne kazanır! Her şeyi görüp yaşayacağız” şeklinde ifadeler yer almaktadır. Bu ifadeler, yaşanan hezimete rağmen Sayın Devlet Bahçeli’nin acı gerçeği göremediğini ortaya koymaktadır. Bu değerlendirmelerin sahibi bizler de MHP’ye oy veren partilileriz. Devlet Bahçeli’nin bu gerçeği algılamayarak “bizlerin sahibi” olduğunu ileri sürmesi veya kendisini dağ ya da fil olarak, MHP’nin gelişmesi ve büyümesi için didinenleri ise serçe, kuş, tavşan ve karınca olarak görmesi uzun süreden beri devam eden aymazlığın ve aldırmazlığın son tezahürleridir. Ülkücü iradenin bunu gerektiği gibi değerlendireceğine inancımız tamdır.
 8. Ülkücü hareket son yıllarda yaşanan hızlı sosyolojik değişimi doğru okumalı, çağın gerçeklerine uygun doğru söylem ve davranışlarla, kapsayıcı ve kucaklayıcı politikalarla yeni bir umut yaratmalıdır. Bu arada uzun zamandan beri ısrarla öne çıkarılan ve ülkücü anlayış ile hiçbir bağı olmayan “yol arkadaşlığı” gibi maddi ve şekli birliktelik yerine, manevi kardeşliği esas alan ortak ve belirgin bağımız olan “ülküdaşlık” dayanışması yeniden ön plana çıkarılmalıdır. Ülkenin geleceği ve teminatı olan “Türk Gençliği” nezdinde hiçbir girişim ve faaliyette bulunulmadığı gibi Gençlik ve Kadın Kolları olarak da ülkemizin bulunduğu bu durumda sosyal, kültürel vs. katkı sağlanmamıştır. Özellikle gençlerdeki milliyetçilik duygularının azalmasına, birçok Türk gencinin başka siyasi oluşumlara sıcak bakmasına MHP’nin zayıf ve olmayan politikaları sebep olmuştur.
 9. Bizim bu samimi çabalarımızı sonuçsuz bırakmak ve bu utanılası vaziyeti sürdürmek için mevcut yönetim tarafından öne sürülecek ve artık camiamızca kanıksanmış olan “nifak” ve “ihanet” iddialarına karşı peşinen ifade etmek isteriz ki, artık bu basit ve seviyesiz taktik, ülkücü camianın aklı ile alay etme mertebesine düşmüştür. Çünkü bunca zaman yaşananlardan sonra artık ülkücüler çok iyi biliyor ki, asıl “nifak” ve “ihanet”, büyüme, gelişme ve iktidar olma çabalarında değil, büyümeme, gelişmeme ve ısrarla iktidardan kaçınma planlarında gizlidir.

Sonuç olarak, Milliyetçi camia iktidara susamıştır. Türkiye’nin kurtuluşu da gerçek milliyetçi kadroların iktidara gelmesine bağlıdır. Ülkücü kadroların bu idrak ve iradeye sahip olduğunu tüm dünya çok yakında görecektir.

Ülkücü camiaya ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AKSAKAL KURULU

1.Abdurrahman GÜZEL (Antalya)            guzel@baskent.edu.tr

 1. Akif AKKUŞ (İçel)                                akifakkus3342@hotmail.com
 2. Sacit TURANLI (Erzurum)                   sturanli@hotmail.com
 3. Gürol BANGER (Bilecik)                      gurolbanger@gmail.com
 4. Mehmet Emin YILDIZ (Kırşehir)  kinkeliba@gmail.com
 5. Namık Kemal ZEYBEK (Bayburt)        kemalzeybek@hotmail.com
 6. Durhasan KOCA (İçel)                         yuce.turk@hotmail.com
 7. Salahattin BAYSAL (Ankara)              asmbaysal@gmail.com
 8. Mustafa AYDIN (Konya)                     aydinmustafa46@hotmail.com
 9. Behiç ÇELİK (İçel)                              behiccelik@gmail.com
 10. Beyhan ASLAN (Denizli)                    beyhanaslan20@gmail.com
 11. Cengiz OĞUZ (Adana)                       coguz33@gmail.com
 12. Feyzullah BUDAK (Sivas)                  feyzullahbudak@hotmail.com
 13. Yavuz ERBAŞ (Yozgat)                     erbas@gmail.com
 14. İsrafil ÇELİK (Erzurum                       israfilce@mynet.com
 15. Sabri UZUN (Giresun)                       sabriuzun28@hotmail.com
 16. Malik Çağlar (Trabzon)                      malikcaglar@gmail.com

Kategoriler:Duyurular

Bir Yorum Yazın