Altaydaki Yüreğim Mağcan Cumabay

magcan_2_smBu kitabın Birinci Bölümü daha önce (2001 Kasım ayında) “Mağcan Cumabay Şiirlerinde Millî Kimlik Tanımı” adıyla küçük bir kitapçık halinde basılmıştı. Onun hikâyesini ve yayınlanma amacını Birinci Bölümün “Giriş”inde bulacaksınız.

Sözkonusu küçük kitapçık, Türkiye’de ve Kazakistan’da konusuyla ilgili önemli anlamlı bir gelişmeye vesile oldu. Bu gelişme şu anda elinizde bulunan “Altay’daki Yüreğim; Mağcan Cumabay’a Cevap”ın da basılıp, yayınlanmasını zaruri kıldı. Bunun hikâyesini de İkinci Bölümde okuyacaksınız.

Mağcan Cumabay’a Türkiye’den 80 yıl sonra verilen cevabın önemini ve anlamını gerektiği şekilde anlatabilmek için, öncelikle Mağcan Cumabay’ın iyi tanınması ve ne dediğinin bilinmesi gerekiyordu. Bu sebeple, daha önce “Mağcan Cumabay Şiirlerinde Millî Kimlik Tanımı” adıyla basılan bildiri metni, bu kitaba da Birinci Bölüm olarak konuldu.

Türkiye ile Kazakistan ve Anadolu Türklüğü ile Orta Asya Türklüğü arasındaki yürek bağlarının ebedi olması dileğiyle…