Ankara Bilay

bilay
FEYZULLAH BUDAK 

1951 Yılında Sivas’ta doğdu.

1969’da Sivas Lisesini, 1973’de İstanbul  Ün. İktisat Fak.ni bitirdi.

1975 yılında Sivas SSK Bölge Müdürlüğünde memuriyete başladı.

1977’de Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörlüğüne atandı.

1984 yılında Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin mevzuatını hazırlayan komisyonda görev aldı ve Daire Başkanlığına atandı.

1988’de Başbakanlık  tarafından İngiltere’ye gönderildi ve London Sels Collage’de İngilizce eğitimi, London İnternational House’da Yöneticilik Eğitimi gördü.

1990’da “Türk Dünyası ile İlişkilerin takibi, uyumlaştırılması ve geliştirilmesi” konusunda Kültür Bakanı Danışmanı olarak atandı.

1991 yılında Sovyetler Birliği dağılınca Başbakanlık’ta kurulan Türk Dünyası ile alakalı Başmüşavirlikte görevlendirildi.

1993’de Kırgızistan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

1995’de Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin Rektör yardımcılığına ve aynı yılın Mayıs ayında Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversitenin Mütevelli Heyet Üyeliğine atandı.

2001 yılında Üniversitenin Mütevelli Heyet Üyeliğine ikinci kez atandı.

2007 yılında bu görevini tamamlayarak Maliye Bakanlığındaki görevine Muhasebat Başkontrolörü olarak döndü. Halen bu görevini sürdürmektedir. Yabancı dillerden İngilizceyi biliyor. Türk lehçelerinin tamamına vakıf olup, Kırgızca ve Kazakçası uzmanlık düzeyindedir

Türk Dünyası ile alakalı olarak yayınlanan eserleri şunlardır;

Orta Asya Mektupları / Kırgızistan; Dünü-Bugünü-Yarını  / Kazakistan: Dünü-Bugünü-Yarını  / Türk Dünyası Üzerine Düşünceler  /  Mağcan Cumabay Şiirlerinde Milli Kimlik / Altay’daki Yüreğim: Mağcan’a Cevap / BİZ TÜRKÜZ