BİZ TÜRKÜZ

biz_turkuz_sm“20. yüzyıl sonlarında önce önemli bir bölge gücü ve sonra da önemli bir dünya gücü olma imkanlarıyla yüz yüze gelen Türkiye maalesef bunu gereği gibi kavrayıp değerlendirmemenin sonucu olarak, 21. yüzyıl başlarında kendini yönetme de bile zaafa uğramış, rüzgarlarla savrulan, dalgalarla alabora olan, hatta üniter bütünlüğünü korumakta zorlanan bir ülke görünümü sergiliyor.

Bu kitapta, tarihi bir dönemden geçen Türkiye’nin ve Türk Milletinin kendi meseleleri karşısındaki olması gereken Türk bakışı, Türk görüşü, Türk duruşu, Türk değerlendirmesi ve tasavvurunu bulacaksınız.

Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetiminde sorumluluk taşıyanlar  ve taşıyacak olanlara ibret teşkil etmesi ümidiyle…”