BİZ TÜRKÜZ1

0

BİZ TÜRK’ÜZ

Biz;
Anadolu’da OĞUZ’uz,
Orta Asya bozkırlarında KIPÇAK,
Doğu Türkistan’da KARLUK.

Kafkaslar’ın güneyinde AZERî’yiz,
Kuzeyinde BALKAR’ız, KARAÇAY’ız,
Aynı yerde hem KUMUK, hem NOGAY’ız.

Karadeniz’ in kuzeyinde TATAR,
Güneyinde OĞUZ, batısında GAGAUZ’uz.
Moskova’ nın doğusunda yine TATAR,
Aynı yerde kah BAŞKURT, kah ÇUVAŞ’ız.

Sibirya’ nın güneyinde ALTAY’ız, HAKAS’ız, TUVA’yız,
Sibir steplerinde (Yakut değil) SAKA’yız.

Hazar’ın Kuzeyinde ALTUNORDU,
Güneyinde İLHANLI,
Doğusunda KARAHANLI,
Batısında SELÇUKLU’yuz.

Tarihin değişik evrelerinde
Avrupa’ da HUN’lu
Anadolu’ da SELÇUK’lu
Balkanlar’ da OSMANLI’yız.

Tarihte Biz;
Kaşgar’da MAHMUD idik,
Balasagun’da YUSUF HAS HACİB,
Yesi’de HOCA AHMED YESEVÎ
Bakü’de RESULZADE, FUZULİ …
Taşkent’te ALİ ŞİR NEVAİ
Semerkant’ta ALİ KUŞÇU
Aşgabat’ta MAHDUM KULU

Preveze’de BARBAROS HAYRETTİN idik,
Prut’ta BALTACI MEHMED,
Plevne’de GAZİ OSMAN,
İstanbul surlarında ULUBATLI HASAN,

Malazgirt’te
SULTAN ALPARSLAN Balkanlar’da SADIK AHMET, KARA ÇOBAN

Kırım’da İSMAİL GASPIRALI
Kıbrıs’ta FAZIL KÜÇÜK
Ankara’da, Sakarya’da, Dumlupınar’da
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK idik.

Çaresiz hastalar başında İBN-İ SİNA
Semerkand rasathanelerinde ULUĞ BEY
Selimiye’nin minarelerinde MİMAR SİNAN.

Bugün yine biz;
Astana’da NAZARBAYEV NURSULTAN
Almaatı’da OLCAS SÜLEYMAN
Türkistan’da RAHMANKUL BERDİBAY’ız
Bişkek’te CENGİZ AYTMATOV,
Taşkent’te ERKİN YUSUF,
Asgabat’ta ORAZ YAĞMUR’uz.

Bakü’de BAHDİYAR VAHAPZADE’yiz,
Ankara’da ALİ’yiz, OSMAN’ız, KEMAL’iz
Kıbrıs’ta RAUF DENKTAŞ
Balkanlar’da İLHAMİ EMİN, FAHRİ ALİ,
NİKOLAY BABAOĞLU ve RAHMİ ALİ’yiz.

Kırım’da Gaspıralı’nın bugüne düşen gölgesi gibi
Mustafa CEMİL KIRIMOĞLU’yuz.

Kısacası biz; OĞUZ’uz, KIPÇAK’ız, KARLUK’uz
Tarihin iyi bildiği ad ile biz; TÜRK’üz.

Kategoriler:Şiirler

Bir Yorum Yazın