Kazakistan – Dünü, Bugünü, Yarını (Türkiye Türkçesi)

kazakistan_tr_smİlk kitabım “Orta Asya Mektupları” Sovyetler Birliği’nin dağılmasından hemen önceki ve sonraki döneme ait tahlilleri ihtiva ediyordu. Bağımsızlık öncesi döneme ait değer- lendirmeler 1991 yılında yazılarak muhafaza edilmiş ve bağımsızlık sonrası döneme ait değerlendirmelerin ise önemli bölümü 1993 yılında Kırgızistan’da, kısa bir bölümü de 1994 yılında Türkiye’de kaleme alınarak, aynı yılın son- larında basılmıştı. “Kırgızistan; Dünü, Bugünü, Yarını” adıyla hazırlanan ikinci kitabım, Kırgızistan’da geçirdiğim görev döneminin böyle bir ek görevi zaruri kıldığı inancından doğmuş ve 1997 yılı sonlarında basılmıştı. Aynı şekilde, bu üçüncü kitabım da Kazakistan’da geçirdiğim görev yıllarının böyle bir ek görevi zarurî kıldığı inancından doğdu