Kırgızistan – Dünü, Bugünü, Yarını

kırgız 1993 yılı boyunca Cumhurbaşkanı Başmüşaviri olarak Kırgızistan’da görev yaptıktan sonra, müteakip dönemlerde mümkün olduğunca Kırgızistan’daki gelişmeleri izlemeye çalıştım. Fakat bu dönem içerisinde ilk defa 1997 yılı ortalarında Yeni Türkiye Dergisi için Kırgızistan ile ilgili bir yazı hazırlama zarureti doğunca, bu izleme gayreti daha ciddi bir araştırmaya dönüştü ve sonuçta ortaya çıkan çalışma geniş bir makale şeklinde Yeni Türkiye Dergisinin 15-16 nolu Türk Dünyası Özel Sayısı’nda basıldı. (Sayfa 1254 – 1283) İşte elinizdeki bu mütevazi kitap aslında Yeni Türkiye Dergisi’nde yayınlanan bahse konu makaleden ibaret olup, sadece bazı harita ve resimlerle takviye edilmiş bulunmaktadır.

 

Bu çalışmanın bağımsız bir kitap şeklinde basılması fikri Orta Asya’ya ve özellikle Kırgızistan’a yönelik özel alakaların daha yaygın ve daha kolay bir şekilde tatmin edilmesi gayretinden doğdu.