Mağcan Cumabay Şiirlerinde Milli Kimlik Tanımı

magcan_smBu kitabın muhteviyatı 4-6 Haziran 2001 tarihinde Kazakistan’ın Türkistan şehrinde (Ahmet Yesevi Üniver-sitesinde) gerçekleştirilen V. Uluslararası KIBATEK (Kıbrıs, Balkan lar ve Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu) Edebiyat Şöleninde “Bildiri” olarak sunulmuştur.

Şimdi aynı bildirinin Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesi metinleri bir arada olmak üzere, kitap halinde yayınlan-ması ile “Mağcan Cumabay“ı ve onun şiirlerindeki “Milli Kimlik Tanımı“nı, Türkiye’de ve Kazakistan’da yeniden ve daha geniş bir şekilde yeni nesillerin gündemine getirmeyi amaçlıyoruz.

Çünkü Mağcan Cumabay, edebi gücünü ve ömrünü, uzun esaret yılları boyunca ortadan kaldırılmaya çalışılanKazak-Türk kimliği ve ruhunu yaşatmaya adamış sembol isimlerden biridir.

Büyük Atatürk‘ün işaret ettiği gibi: “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır“. Bu anlamda Mağcan Cumabay, Türk milletinin tanımaya ve bilmeye en çok ihtiyaç duyduğu büyük evlatlarından biridir.

O, uğrunda canını bile vermekten çekinmediği kutsal mücadelesini, ölümünden sonra kazandı. Bizlere ise, onun uğruna can verdiği mutlu günlerde yaşama nasibi ve onun aziz hatırasını yaşatma görevi düştü. Ruhu şâd, mekanı cennet olsun.