Orta Asya Mektupları

OrtaAsyaMektup_sm

Asya’daki Türk yurtlarının bağımsızlıklarını kazanmasından önce ve sonra, bölgeye yaptığım seyahatler süresince Türkiye ‘de tanıdığım veya yeni tanıştığım pek çok kişinin Türk Cumhuriyetleriyle ilgili bitmek bilmeyen sorularına ve beni ziyadesiyle mutlu eden derin alakalarına şahit oldum. Anadolu Türklüğü ‘nün Kafkasya ve Orta Asya Türklüğü ‘ne duyduğu büyük alaka sebebiyle, Türkiye’deki sohbetlerimin çok önemli bir bölümü bu konu üzerinde yoğunlaştı.

 

İşte bu derin alaka, “Orta Asya Mektupları“nın kitap haline getirilerek daha geniş bir istifadeye sunulması ve daha kalıcı kılınması fikrini doğurdu. Aslında daha önce herhangi bir kitap yazmış değilim. Dolayısıyla bu ilk kita bımda herhangi bir edebi veya ilmî iddianın sahibi olmadığımı bilhassa belir- terek, hatalarımın affını kolaylaştırmak isterim.
Bu kitap bir iddianın değil, sadece samimi bir niyetin ürünüdür. Asya Türk Cumhuriyetlerinde bağımsızlık öncesi ve sonrasındaki izlenimlerimi, tespit ve değerlendirmelerimi daha geniş bir istifadeye sunma ve daha kalıcı kılma niyetinin ürünü. Bu arada Anadolu Türklüğünde, Asya Türklüğü ile ilgili olarak var olması gereken bilgi ve kaynak hazinesine bir tek damla ilave edebilirsem ne mutlu bana.