Yeniden Bağımsızlık Sürecinde Türk Dünyası Notları 1990 – 2010

KapakSovyetler Birliği’nin dağılmasından önceki ve Türk Cumhuriyetlerinin yeniden bağımsızlıklarını kazanmalarından sonraki yıllarda Türk Dünyasında bazı görevler yaparak, bu büyük değişim ve dönüşümü yerinde-yakından izleme imkanı buldum. Bu görevlere hiçbir zaman sadece iş olarak bakmadım. Bunun bir tarihi fırsat olduğunu biliyordum ve zamanı bu bilinçle yaşadım.

Bu dönemlerdeki çok yoğun iş akışına rağmen olayları yönetmeye ve yönlendirmeye dönük aktif çalışmalarımın yanı sıra hemen hemen her gece o güne dair gözlemlerimi ve tespitlerimi yazmaya gayret ettim. Özellikle kendim için tuttuğum notların yanı sıra Türkiye’nin ve ilgili Türk Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığı, ilgili bakanlıkları ile diğer alakadar kurumlarına çeşitli raporlar yazdım ve bu raporlar çok olumlu bazı gelişmelere vesile oldu.

Türk Dünyası için son derecede önemli bir dönüşümü ifade eden 1990 – 2010 dönemine ait olayların, bunlara dair gözlem, tespit ve tekliflerimin derli toplu bir kitap halinde hem toplumun istifadesine sunulması ve hem de tarihe mal edilmesi gerekiyordu. Çünkü bu dönem önümüzdeki yıllarda da giderek artan bir ilginin konusu olmaya devam edecek. Kitap işte bu sebeple hazırlandı… Milletimizin iyi günlerinde okunması dileğiyle….